Combo giaitri90p+aloradio

Dung lượng không giới hạn
Giá cước 6.000đ / ngày
Cú pháp AG2 gửi 9079
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Miễn phí data 3G, 4G dung lượng không giới hạn.
  • Miễn phí cước gói 1 ngày đầu tiên.
  • tặng 10k sau 48h, thêm 15 phút nội mạng mỗi ngày.

Mplay

Dung lượng Không giới hạn
Giá cước 4,000đ / ngày
Cú pháp XNT6 gửi 9174
Cước phát sinh Miễn Phí
Chú thích

  • Miễn phí data 3G, 4G dung lượng không giới hạn xem phim và video giải trí tại http://mplay68.vn.
  • Miễn phí cước gói 1 ngày đầu tiên.

M70

Dung lượng 3,8 GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp DA8 M70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Hết lưu lượng data hệ thống tự ngắt kết nối không để phát sinh cước

Happycall

Dung lượng Không giới hạn
Giá cước 4,000đ/ngày
Cú pháp XN C gửi 1365
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

  • Miễn phí 3G/4G để nghe radio trên website alohappy.vn
  • Tặng 15 phút miễn phí mỗi ngày khi gọi lên tổng đài 1365.

HD200

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA8 HD200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


HDP70

Dung lượng 2 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA8 HDP70 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

  • 2GB/Tháng
  • 70 phút gọi nội mạng