MC79

Dung lượng 4 GB
Giá cước 79.000 đ/tháng
Cú pháp DA8 MC79 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 1.000 phút)
 • 10 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

MC90

Dung lượng 5 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA8 MC90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 1.000 phút)
 • 20 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

MC149

Dung lượng 8 GB
Giá cước 149.000 đ/tháng
Cú pháp DA8 MC149 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 1500 phút)
 • 80 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

MC299

Dung lượng 12 GB
Giá cước 299.000 đ/tháng
Cú pháp DA8 MC299 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 3.000 phút)
 • 300 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối